Đang tải lịch xổ số hôm nay Loading...

Kết Quả Xổ Số Hải Phòng

05/04 12/04 19/04 26/04 03/05 10/05 17/05 24/05/2024
Giải Hải Phòng - Thứ Sáu 24/05/2024
Mã ĐB
5MP-7MP-2MP-4MP-1MP-14MP-8MP-10MP
Đặc Biệt
70098
Nhất
97488
Nhì
81877
42410
Ba
78164
41219
93046
13510
18781
03112
1380
5811
1579
9803
Năm
4821
3430
6260
1609
5871
9504
Sáu
065
714
870
Bảy
82
60
02
22