Đang tải lịch xổ số hôm nay Loading...

Kết Quả Xổ Số Thái Bình

17/12 24/12 31/12 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02/2024
Giải Thái Bình - Chủ Nhật 04/02/2024
Mã ĐB
6FN-2FN-1FN-20FN-15FN-18FN-13FN-11FN
Đặc Biệt
13300
Nhất
06268
Nhì
67798
98842
Ba
09251
37297
78533
05661
30866
26814
4278
1420
5112
9414
Năm
1534
1478
8664
1159
7081
3687
Sáu
446
627
656
Bảy
44
04
97
41