Thống Kê Đầu Đuôi Miền Bắc - Thống kê xổ số miền Bắc

Đầu đuôi miền Bắc

Thống kê đầu đuôi miền Bắc sau 5 lần quay từ ngày 09/07/2024 đến ngày 14/07/2024

Bạn có thể chọn số lần quay để xem thống kê đầu đuôi miền Bắc:

Kết quả đầu đuôi miền Bắc từ 09/07/2024 đến 14/07/2024
Ngày Giải 7 Đặc Biệt

Thứ Bảy - Nam Định

13/07/2024

35, 84, 82, 97 83060

Thứ Sáu - Hải Phòng

12/07/2024

66, 36, 72, 06 92619

Thứ Năm - Hà Nội

11/07/2024

33, 65, 99, 87 91323

Thứ Tư - Bắc Ninh

10/07/2024

32, 81, 16, 41 81994

Thứ Ba - Quảng Ninh

09/07/2024

72, 78, 73, 48 09466
Các cặp số đầu đuôi miền Bắc xuất hiện nhiều nhất sau 5 lần quay

66 (2 lần) vào ngày: 12/07, 09/07

72 (2 lần) vào ngày: 12/07, 09/07

23 (1 lần) vào ngày: 11/07

33 (1 lần) vào ngày: 11/07

65 (1 lần) vào ngày: 11/07

99 (1 lần) vào ngày: 11/07

87 (1 lần) vào ngày: 11/07

78 (1 lần) vào ngày: 09/07

73 (1 lần) vào ngày: 09/07

48 (1 lần) vào ngày: 09/07

94 (1 lần ) 32 (1 lần ) 81 (1 lần ) 16 (1 lần ) 41 (1 lần ) 19 (1 lần ) 36 (1 lần ) 06 (1 lần ) 60 (1 lần ) 35 (1 lần ) 84 (1 lần ) 82 (1 lần ) 97 (1 lần )
Các cặp số đầu đuôi miền Bắc chưa xuất hiện sau 5 lần quay
00 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 34 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 63 64 67 68 69 70 71 74 75 76 77 79 80 83 85 86 88 89 90 91 92 93 95 96 98