Thống Kê Đầu Đuôi Miền Bắc - Thống kê xổ số miền Bắc

Đầu đuôi miền Bắc

Thống kê đầu đuôi miền Bắc sau 7 lần quay từ ngày 29/11/2022 đến ngày 06/12/2022

Bạn có thể chọn số lần quay để xem thống kê đầu đuôi miền Bắc:

Kết quả đầu đuôi miền Bắc từ 29/11/2022 đến 06/12/2022
Ngày Giải 7 Đặc Biệt

Thứ Hai - Hà Nội

05/12/2022

41, 70, 91, 63 13454

Chủ Nhật - Thái Bình

04/12/2022

21, 10, 67, 39 05028

Thứ Bảy - Nam Định

03/12/2022

61, 55, 93, 46 10576

Thứ Sáu - Hải Phòng

02/12/2022

61, 22, 44, 16 24523

Thứ Năm - Hà Nội

01/12/2022

40, 65, 69, 32 52770

Thứ Tư - Bắc Ninh

30/11/2022

51, 35, 67, 57 98112

Thứ Ba - Quảng Ninh

29/11/2022

03, 69, 77, 61 25380
Các cặp số đầu đuôi miền Bắc xuất hiện nhiều nhất sau 7 lần quay

61 (3 lần) vào ngày: 03/12, 02/12, 29/11

70 (2 lần) vào ngày: 05/12, 01/12

69 (2 lần) vào ngày: 01/12, 29/11

67 (2 lần) vào ngày: 04/12, 30/11

40 (1 lần) vào ngày: 01/12

65 (1 lần) vào ngày: 01/12

32 (1 lần) vào ngày: 01/12

54 (1 lần) vào ngày: 05/12

41 (1 lần) vào ngày: 05/12

91 (1 lần) vào ngày: 05/12

63 (1 lần ) 80 (1 lần ) 03 (1 lần ) 77 (1 lần ) 12 (1 lần ) 51 (1 lần ) 35 (1 lần ) 57 (1 lần ) 23 (1 lần ) 22 (1 lần ) 44 (1 lần ) 16 (1 lần ) 76 (1 lần ) 55 (1 lần ) 93 (1 lần ) 46 (1 lần ) 28 (1 lần ) 21 (1 lần ) 10 (1 lần ) 39 (1 lần )
Các cặp số đầu đuôi miền Bắc chưa xuất hiện sau 7 lần quay
00 01 02 04 05 06 07 08 09 11 13 14 15 17 18 19 20 24 25 26 27 29 30 31 33 34 36 37 38 42 43 45 47 48 49 50 52 53 56 58 59 60 62 64 66 68 71 72 73 74 75 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 94 95 96 97 98