Thống Kê Đầu Đuôi Miền Bắc - Thống kê xổ số miền Bắc

Đầu đuôi miền Bắc

Thống kê đầu đuôi miền Bắc sau 5 lần quay từ ngày 22/02/2024 đến ngày 27/02/2024

Bạn có thể chọn số lần quay để xem thống kê đầu đuôi miền Bắc:

Kết quả đầu đuôi miền Bắc từ 22/02/2024 đến 27/02/2024
Ngày Giải 7 Đặc Biệt

Thứ Hai - Hà Nội

26/02/2024

63, 88, 24, 56 27234

Chủ Nhật - Thái Bình

25/02/2024

16, 06, 98, 51 15545

Thứ Bảy - Nam Định

24/02/2024

43, 44, 35, 45 57333

Thứ Sáu - Hải Phòng

23/02/2024

79, 00, 93, 45 16053

Thứ Năm - Hà Nội

22/02/2024

25, 70, 90, 13 82488
Các cặp số đầu đuôi miền Bắc xuất hiện nhiều nhất sau 5 lần quay

45 (3 lần) vào ngày: 25/02, 24/02, 23/02

88 (2 lần) vào ngày: 26/02, 22/02

25 (1 lần) vào ngày: 22/02

70 (1 lần) vào ngày: 22/02

90 (1 lần) vào ngày: 22/02

13 (1 lần) vào ngày: 22/02

34 (1 lần) vào ngày: 26/02

63 (1 lần) vào ngày: 26/02

24 (1 lần) vào ngày: 26/02

56 (1 lần) vào ngày: 26/02

53 (1 lần ) 79 (1 lần ) 00 (1 lần ) 93 (1 lần ) 33 (1 lần ) 43 (1 lần ) 44 (1 lần ) 35 (1 lần ) 16 (1 lần ) 06 (1 lần ) 98 (1 lần ) 51 (1 lần )
Các cặp số đầu đuôi miền Bắc chưa xuất hiện sau 5 lần quay
01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 31 32 36 37 38 39 40 41 42 46 47 48 49 50 52 54 55 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 89 91 92 94 95 96 97