Thống Kê Đầu Đuôi Miền Bắc - Thống kê xổ số miền Bắc

Đầu đuôi miền Bắc

Thống kê đầu đuôi miền Bắc sau 5 lần quay từ ngày 25/09/2023 đến ngày 30/09/2023

Bạn có thể chọn số lần quay để xem thống kê đầu đuôi miền Bắc:

Kết quả đầu đuôi miền Bắc từ 25/09/2023 đến 30/09/2023
Ngày Giải 7 Đặc Biệt

Thứ Sáu - Hải Phòng

29/09/2023

79, 88, 59, 19 07044

Thứ Năm - Hà Nội

28/09/2023

61, 16, 20, 84 11698

Thứ Tư - Bắc Ninh

27/09/2023

56, 28, 22, 74 93447

Thứ Ba - Quảng Ninh

26/09/2023

34, 77, 84, 81 45236

Thứ Hai - Hà Nội

25/09/2023

83, 14, 68, 77 68779
Các cặp số đầu đuôi miền Bắc xuất hiện nhiều nhất sau 5 lần quay

79 (2 lần) vào ngày: 29/09, 25/09

77 (2 lần) vào ngày: 26/09, 25/09

84 (2 lần) vào ngày: 28/09, 26/09

83 (1 lần) vào ngày: 25/09

14 (1 lần) vào ngày: 25/09

68 (1 lần) vào ngày: 25/09

98 (1 lần) vào ngày: 28/09

61 (1 lần) vào ngày: 28/09

16 (1 lần) vào ngày: 28/09

20 (1 lần) vào ngày: 28/09

36 (1 lần ) 34 (1 lần ) 81 (1 lần ) 47 (1 lần ) 56 (1 lần ) 28 (1 lần ) 22 (1 lần ) 74 (1 lần ) 44 (1 lần ) 88 (1 lần ) 59 (1 lần ) 19 (1 lần )
Các cặp số đầu đuôi miền Bắc chưa xuất hiện sau 5 lần quay
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 21 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 35 37 38 39 40 41 42 43 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 60 62 63 64 65 66 67 69 70 71 72 73 75 76 78 80 82 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97