Thống Kê Đầu Đuôi Miền Nam - Thống kê xổ số miền Nam

Đầu đuôi miền Nam

Thống kê đầu đuôi miền Nam sau 5 lần quay từ ngày 20/06/2024 đến ngày 25/06/2024

Bạn có thể chọn số lần quay để xem thống kê đầu đuôi miền Nam:

Kết quả đầu đuôi miền Nam từ 20/06/2024 đến 25/06/2024
Ngày Giải 8 Đặc Biệt

Thứ Ba - Bến Tre

25/06/2024

57 24010

Thứ Ba - Vũng Tàu

25/06/2024

89 61074

Thứ Ba - Bạc Liêu

25/06/2024

91 57446

Thứ Hai - TP.HCM

24/06/2024

63 14266

Thứ Hai - Đồng Tháp

24/06/2024

94 99643

Thứ Hai - Cà Mau

24/06/2024

92 06938

Chủ Nhật - Tiền Giang

23/06/2024

99 56764

Chủ Nhật - Kiên Giang

23/06/2024

41 63855

Chủ Nhật - Đà Lạt

23/06/2024

59 46423

Thứ Bảy - TP.HCM

22/06/2024

13 63291

Thứ Bảy - Long An

22/06/2024

81 78214

Thứ Bảy - Bình Phước

22/06/2024

45 36140

Thứ Bảy - Hậu Giang

22/06/2024

95 08959

Thứ Sáu - Vĩnh Long

21/06/2024

22 26972

Thứ Sáu - Bình Dương

21/06/2024

16 23366

Thứ Sáu - Trà Vinh

21/06/2024

48 61575
Các cặp số đầu đuôi miền Nam xuất hiện nhiều nhất sau 5 lần quay

91 (2 lần) vào ngày: 25/06, 22/06

66 (2 lần) vào ngày: 24/06, 21/06

59 (2 lần) vào ngày: 23/06, 22/06

13 (1 lần) vào ngày: 22/06

63 (1 lần) vào ngày: 24/06

43 (1 lần) vào ngày: 24/06

94 (1 lần) vào ngày: 24/06

38 (1 lần) vào ngày: 24/06

92 (1 lần) vào ngày: 24/06

10 (1 lần) vào ngày: 25/06

57 (1 lần ) 74 (1 lần ) 89 (1 lần ) 46 (1 lần ) 72 (1 lần ) 22 (1 lần ) 16 (1 lần ) 75 (1 lần ) 48 (1 lần ) 14 (1 lần ) 81 (1 lần ) 40 (1 lần ) 45 (1 lần ) 95 (1 lần ) 64 (1 lần ) 99 (1 lần ) 55 (1 lần ) 41 (1 lần ) 23 (1 lần )
Các cặp số đầu đuôi miền Nam chưa xuất hiện sau 5 lần quay
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 15 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 42 44 47 49 50 51 52 53 54 56 58 60 61 62 65 67 68 69 70 71 73 76 77 78 79 80 82 83 84 85 86 87 88 90 93 96 97 98