Thống Kê Đầu Đuôi Miền Trung - Thống kê xổ số miền Trung

Đầu đuôi miền Trung

Thống kê đầu đuôi miền Trung sau 5 lần quay từ ngày 22/02/2024 đến ngày 27/02/2024

Bạn có thể chọn số lần quay để xem thống kê đầu đuôi miền Trung:

Kết quả đầu đuôi miền Trung từ 22/02/2024 đến 27/02/2024
Ngày Giải 8 Đặc Biệt

Thứ Hai - Phú Yên

26/02/2024

87 42891

Thứ Hai - Huế

26/02/2024

12 41522

Chủ Nhật - Huế

25/02/2024

47 27610

Chủ Nhật - Khánh Hòa

25/02/2024

13 05776

Chủ Nhật - Kon Tum

25/02/2024

54 04553

Thứ Bảy - Đà Nẵng

24/02/2024

25 28933

Thứ Bảy - Quảng Ngãi

24/02/2024

30 68511

Thứ Bảy - Đắk Nông

24/02/2024

76 74497

Thứ Sáu - Gia Lai

23/02/2024

94 68627

Thứ Sáu - Ninh Thuận

23/02/2024

15 70692

Thứ Năm - Quảng Bình

22/02/2024

56 36567

Thứ Năm - Bình Định

22/02/2024

38 07093

Thứ Năm - Quảng Trị

22/02/2024

35 83946
Các cặp số đầu đuôi miền Trung xuất hiện nhiều nhất sau 5 lần quay

76 (2 lần) vào ngày: 25/02, 24/02

91 (1 lần) vào ngày: 26/02

87 (1 lần) vào ngày: 26/02

10 (1 lần) vào ngày: 25/02

47 (1 lần) vào ngày: 25/02

22 (1 lần) vào ngày: 26/02

12 (1 lần) vào ngày: 26/02

33 (1 lần) vào ngày: 24/02

25 (1 lần) vào ngày: 24/02

13 (1 lần) vào ngày: 25/02

67 (1 lần ) 56 (1 lần ) 93 (1 lần ) 38 (1 lần ) 46 (1 lần ) 35 (1 lần ) 27 (1 lần ) 94 (1 lần ) 92 (1 lần ) 15 (1 lần ) 11 (1 lần ) 30 (1 lần ) 97 (1 lần ) 53 (1 lần ) 54 (1 lần )
Các cặp số đầu đuôi miền Trung chưa xuất hiện sau 5 lần quay
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 14 16 17 18 19 20 21 23 24 26 28 29 31 32 34 36 37 39 40 41 42 43 44 45 48 49 50 51 52 55 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 88 89 90 95 96 98