Thống Kê Đầu Đuôi Miền Trung - Thống kê xổ số miền Trung

Đầu đuôi miền Trung

Thống kê đầu đuôi miền Trung sau 5 lần quay từ ngày 25/09/2023 đến ngày 30/09/2023

Bạn có thể chọn số lần quay để xem thống kê đầu đuôi miền Trung:

Kết quả đầu đuôi miền Trung từ 25/09/2023 đến 30/09/2023
Ngày Giải 8 Đặc Biệt

Thứ Sáu - Gia Lai

29/09/2023

19 00724

Thứ Sáu - Ninh Thuận

29/09/2023

00 98746

Thứ Năm - Quảng Bình

28/09/2023

95 46057

Thứ Năm - Bình Định

28/09/2023

92 61520

Thứ Năm - Quảng Trị

28/09/2023

93 24000

Thứ Tư - Đà Nẵng

27/09/2023

22 31376

Thứ Tư - Khánh Hòa

27/09/2023

24 25381

Thứ Ba - Đắk Lắk

26/09/2023

50 15471

Thứ Ba - Quảng Nam

26/09/2023

91 68305

Thứ Hai - Phú Yên

25/09/2023

40 60610

Thứ Hai - Huế

25/09/2023

20 91454
Các cặp số đầu đuôi miền Trung xuất hiện nhiều nhất sau 5 lần quay

20 (2 lần) vào ngày: 28/09, 25/09

24 (2 lần) vào ngày: 29/09, 27/09

00 (2 lần) vào ngày: 29/09, 28/09

10 (1 lần) vào ngày: 25/09

40 (1 lần) vào ngày: 25/09

54 (1 lần) vào ngày: 25/09

71 (1 lần) vào ngày: 26/09

50 (1 lần) vào ngày: 26/09

05 (1 lần) vào ngày: 26/09

91 (1 lần) vào ngày: 26/09

76 (1 lần ) 22 (1 lần ) 81 (1 lần ) 57 (1 lần ) 95 (1 lần ) 92 (1 lần ) 93 (1 lần ) 19 (1 lần ) 46 (1 lần )
Các cặp số đầu đuôi miền Trung chưa xuất hiện sau 5 lần quay
01 02 03 04 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 21 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 47 48 49 51 52 53 55 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 77 78 79 80 82 83 84 85 86 87 88 89 90 94 96 97 98