Thống Kê Đầu Đuôi Miền Trung - Thống kê xổ số miền Trung

Đầu đuôi miền Trung

Thống kê đầu đuôi miền Trung sau 7 lần quay từ ngày 29/11/2022 đến ngày 06/12/2022

Bạn có thể chọn số lần quay để xem thống kê đầu đuôi miền Trung:

Kết quả đầu đuôi miền Trung từ 29/11/2022 đến 06/12/2022
Ngày Giải 8 Đặc Biệt

Thứ Ba - Đắk Lắk

06/12/2022

05 59520

Thứ Ba - Quảng Nam

06/12/2022

51 92055

Thứ Hai - Phú Yên

05/12/2022

16 32399

Thứ Hai - Huế

05/12/2022

08 33843

Chủ Nhật - Huế

04/12/2022

49 64129

Chủ Nhật - Khánh Hòa

04/12/2022

40 85345

Chủ Nhật - Kon Tum

04/12/2022

61 66229

Thứ Bảy - Đà Nẵng

03/12/2022

96 42164

Thứ Bảy - Quảng Ngãi

03/12/2022

55 11954

Thứ Bảy - Đắk Nông

03/12/2022

89 43382

Thứ Sáu - Gia Lai

02/12/2022

81 68748

Thứ Sáu - Ninh Thuận

02/12/2022

93 85580

Thứ Năm - Quảng Bình

01/12/2022

29 12045

Thứ Năm - Bình Định

01/12/2022

69 04431

Thứ Năm - Quảng Trị

01/12/2022

06 31509

Thứ Tư - Đà Nẵng

30/11/2022

95 28455

Thứ Tư - Khánh Hòa

30/11/2022

71 26509
Các cặp số đầu đuôi miền Trung xuất hiện nhiều nhất sau 7 lần quay

29 (3 lần) vào ngày: 04/12, 01/12

55 (3 lần) vào ngày: 06/12, 03/12, 30/11

09 (2 lần) vào ngày: 01/12, 30/11

45 (2 lần) vào ngày: 04/12, 01/12

99 (1 lần) vào ngày: 05/12

16 (1 lần) vào ngày: 05/12

49 (1 lần) vào ngày: 04/12

43 (1 lần) vào ngày: 05/12

08 (1 lần) vào ngày: 05/12

20 (1 lần) vào ngày: 06/12

05 (1 lần ) 51 (1 lần ) 95 (1 lần ) 64 (1 lần ) 96 (1 lần ) 71 (1 lần ) 40 (1 lần ) 31 (1 lần ) 69 (1 lần ) 06 (1 lần ) 48 (1 lần ) 81 (1 lần ) 80 (1 lần ) 93 (1 lần ) 54 (1 lần ) 82 (1 lần ) 89 (1 lần ) 61 (1 lần )
Các cặp số đầu đuôi miền Trung chưa xuất hiện sau 7 lần quay
00 01 02 03 04 07 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 44 46 47 50 52 53 56 57 58 59 60 62 63 65 66 67 68 70 72 73 74 75 76 77 78 79 83 84 85 86 87 88 90 91 92 94 97 98