Thống Kê Đầu Đuôi Miền Trung - Thống kê xổ số miền Trung

Đầu đuôi miền Trung

Thống kê đầu đuôi miền Trung sau 5 lần quay từ ngày 09/07/2024 đến ngày 14/07/2024

Bạn có thể chọn số lần quay để xem thống kê đầu đuôi miền Trung:

Kết quả đầu đuôi miền Trung từ 09/07/2024 đến 14/07/2024
Ngày Giải 8 Đặc Biệt

Thứ Bảy - Đà Nẵng

13/07/2024

52 48438

Thứ Bảy - Quảng Ngãi

13/07/2024

52 65442

Thứ Bảy - Đắk Nông

13/07/2024

99 89248

Thứ Sáu - Gia Lai

12/07/2024

67 62289

Thứ Sáu - Ninh Thuận

12/07/2024

73 95825

Thứ Năm - Quảng Bình

11/07/2024

97 51414

Thứ Năm - Bình Định

11/07/2024

03 40255

Thứ Năm - Quảng Trị

11/07/2024

92 69811

Thứ Tư - Đà Nẵng

10/07/2024

87 13882

Thứ Tư - Khánh Hòa

10/07/2024

26 47346

Thứ Ba - Đắk Lắk

09/07/2024

09 38340

Thứ Ba - Quảng Nam

09/07/2024

80 55763
Các cặp số đầu đuôi miền Trung xuất hiện nhiều nhất sau 5 lần quay

52 (2 lần) vào ngày: 13/07

40 (1 lần) vào ngày: 09/07

09 (1 lần) vào ngày: 09/07

63 (1 lần) vào ngày: 09/07

80 (1 lần) vào ngày: 09/07

82 (1 lần) vào ngày: 10/07

87 (1 lần) vào ngày: 10/07

38 (1 lần) vào ngày: 13/07

46 (1 lần) vào ngày: 10/07

26 (1 lần) vào ngày: 10/07

14 (1 lần ) 97 (1 lần ) 55 (1 lần ) 03 (1 lần ) 11 (1 lần ) 92 (1 lần ) 89 (1 lần ) 67 (1 lần ) 25 (1 lần ) 73 (1 lần ) 42 (1 lần ) 48 (1 lần ) 99 (1 lần )
Các cặp số đầu đuôi miền Trung chưa xuất hiện sau 5 lần quay
00 01 02 04 05 06 07 08 10 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 41 43 44 45 47 49 50 51 53 54 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 68 69 70 71 72 74 75 76 77 78 79 81 83 84 85 86 88 90 91 93 94 95 96 98