Thống Kê Lô Miền Bắc - Thống kê xổ số miền Bắc

Bạn có thể chọn số lần quay để xem thống kê theo lô miền Bắc:

Từ ngày 25/09/2023 đến ngày 30/09/2023
Các cặp số xuất hiện liên tiếp trong lô miền Bắc sau 5 lần quay, từ 25/09/2023 đến 30/09/2023
97 - 3 lần - vào ngày 29/09, 28/09, 27/09
75 - 2 lần - vào ngày 29/09, 28/09
88 - 2 lần - vào ngày 29/09, 28/09
04 - 2 lần - vào ngày 29/09, 28/09
Các cặp số Không xuất hiện trong lô miền Bắc sau 5 lần quay, từ 25/09/2023 đến 30/09/2023
02 12 13 15 25 29 31 37 38 39 40 42 45 46 49 53 54 58 60 72 76 82 87 90 91
Thống kê theo lô miền Bắc sau 5 lần quay, từ 25/09/2023 đến 30/09/2023
Các cặp số được sắp xếp theo thứ tự số lần xuât hiện giảm dần từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Bạn muốn xem cặp số đã xuất hiện vào những ngày nào, hãy bấm vào chi tiết để xem.