Thống Kê Lô Miền Bắc - Thống kê xổ số miền Bắc

Bạn có thể chọn số lần quay để xem thống kê theo lô miền Bắc:

Từ ngày 29/11/2022 đến ngày 06/12/2022
Các cặp số xuất hiện liên tiếp trong lô miền Bắc sau 7 lần quay, từ 29/11/2022 đến 06/12/2022
28 - 4 lần - vào ngày 05/12, 04/12, 04/12, 03/12
83 - 3 lần - vào ngày 05/12, 04/12, 04/12
20 - 3 lần - vào ngày 05/12, 04/12, 04/12
82 - 2 lần - vào ngày 05/12, 04/12
64 - 2 lần - vào ngày 05/12, 04/12
36 - 2 lần - vào ngày 05/12, 04/12
41 - 2 lần - vào ngày 05/12, 04/12
85 - 2 lần - vào ngày 05/12, 04/12
Các cặp số Không xuất hiện trong lô miền Bắc sau 7 lần quay, từ 29/11/2022 đến 06/12/2022
08 14 25 27 29 31 47 48 50 68 75 84 87 97
Thống kê theo lô miền Bắc sau 7 lần quay, từ 29/11/2022 đến 06/12/2022
Các cặp số được sắp xếp theo thứ tự số lần xuât hiện giảm dần từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Bạn muốn xem cặp số đã xuất hiện vào những ngày nào, hãy bấm vào chi tiết để xem.