Thống Kê Lô Miền Bắc - Thống kê xổ số miền Bắc

Bạn có thể chọn số lần quay để xem thống kê theo lô miền Bắc:

Từ ngày 24/05/2024 đến ngày 29/05/2024
Các cặp số xuất hiện liên tiếp trong lô miền Bắc sau 5 lần quay, từ 24/05/2024 đến 29/05/2024
75 - 6 lần - vào ngày 28/05, 27/05, 27/05, 27/05, 26/05, 25/05
12 - 6 lần - vào ngày 28/05, 27/05, 26/05, 25/05, 25/05, 24/05
32 - 3 lần - vào ngày 28/05, 28/05, 27/05
94 - 2 lần - vào ngày 28/05, 27/05
63 - 2 lần - vào ngày 28/05, 27/05
41 - 2 lần - vào ngày 28/05, 27/05
Các cặp số Không xuất hiện trong lô miền Bắc sau 5 lần quay, từ 24/05/2024 đến 29/05/2024
01 05 06 13 16 17 18 24 26 27 28 31 36 38 39 44 45 51 54 58 66 74 76 83 84 86 87 89 96 97
Thống kê theo lô miền Bắc sau 5 lần quay, từ 24/05/2024 đến 29/05/2024
Các cặp số được sắp xếp theo thứ tự số lần xuât hiện giảm dần từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Bạn muốn xem cặp số đã xuất hiện vào những ngày nào, hãy bấm vào chi tiết để xem.