Thống Kê Lô Miền Nam - Thống kê xổ số miền Nam

Bạn có thể chọn số lần quay để xem thống kê theo lô miền Nam:

Từ ngày 25/09/2023 đến ngày 30/09/2023
Các cặp số xuất hiện liên tiếp trong lô miền Nam từ 25/09/2023 đến 30/09/2023
40 - 5 lần - vào ngày 29/09, 29/09, 29/09, 28/09, 28/09
44 - 5 lần - vào ngày 29/09, 28/09, 27/09, 27/09, 26/09
56 - 4 lần - vào ngày 29/09, 28/09, 28/09, 28/09
66 - 4 lần - vào ngày 29/09, 29/09, 28/09, 28/09
00 - 4 lần - vào ngày 29/09, 28/09, 27/09, 26/09
75 - 3 lần - vào ngày 29/09, 29/09, 28/09
28 - 3 lần - vào ngày 29/09, 28/09, 27/09
96 - 3 lần - vào ngày 29/09, 28/09, 27/09
19 - 3 lần - vào ngày 29/09, 28/09, 27/09
58 - 3 lần - vào ngày 29/09, 28/09, 27/09
94 - 3 lần - vào ngày 29/09, 28/09, 28/09
86 - 3 lần - vào ngày 29/09, 28/09, 28/09
01 - 2 lần - vào ngày 29/09, 28/09
18 - 2 lần - vào ngày 29/09, 28/09
26 - 2 lần - vào ngày 29/09, 28/09
87 - 2 lần - vào ngày 29/09, 28/09
82 - 2 lần - vào ngày 29/09, 28/09
Các cặp số Không xuất hiện trong lô miền Nam sau 5 lần quay, từ 25/09/2023 đến 30/09/2023
35 50 67
Thống kê theo lô miền Nam sau 5 lần quay, từ 25/09/2023 đến 30/09/2023
Các cặp số được sắp xếp theo thứ tự số lần xuât hiện giảm dần từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Bạn muốn xem cặp số đã xuất hiện vào những ngày nào, hãy bấm vào chi tiết để xem.