Thống Kê Lô Miền Nam - Thống kê xổ số miền Nam

Bạn có thể chọn số lần quay để xem thống kê theo lô miền Nam:

Từ ngày 20/06/2024 đến ngày 25/06/2024
Các cặp số xuất hiện liên tiếp trong lô miền Nam từ 20/06/2024 đến 25/06/2024
38 - 8 lần - vào ngày 24/06, 23/06, 22/06, 22/06, 21/06, 21/06, 21/06, 20/06
94 - 7 lần - vào ngày 24/06, 24/06, 24/06, 23/06, 23/06, 22/06, 22/06
91 - 5 lần - vào ngày 24/06, 24/06, 24/06, 23/06, 22/06
71 - 4 lần - vào ngày 24/06, 23/06, 22/06, 22/06
66 - 4 lần - vào ngày 24/06, 23/06, 23/06, 23/06
96 - 4 lần - vào ngày 24/06, 24/06, 24/06, 23/06
17 - 3 lần - vào ngày 24/06, 23/06, 23/06
92 - 3 lần - vào ngày 24/06, 23/06, 23/06
03 - 3 lần - vào ngày 24/06, 24/06, 23/06
63 - 3 lần - vào ngày 24/06, 23/06, 23/06
82 - 2 lần - vào ngày 24/06, 23/06
53 - 2 lần - vào ngày 24/06, 23/06
61 - 2 lần - vào ngày 24/06, 23/06
Các cặp số Không xuất hiện trong lô miền Nam sau 5 lần quay, từ 20/06/2024 đến 25/06/2024
01 18 42 44 67
Thống kê theo lô miền Nam sau 5 lần quay, từ 20/06/2024 đến 25/06/2024
Các cặp số được sắp xếp theo thứ tự số lần xuât hiện giảm dần từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Bạn muốn xem cặp số đã xuất hiện vào những ngày nào, hãy bấm vào chi tiết để xem.