Thống Kê Lô Miền Nam - Thống kê xổ số miền Nam

Bạn có thể chọn số lần quay để xem thống kê theo lô miền Nam:

Từ ngày 29/11/2022 đến ngày 06/12/2022
Các cặp số xuất hiện liên tiếp trong lô miền Nam từ 29/11/2022 đến 06/12/2022
43 - 9 lần - vào ngày 06/12, 06/12, 05/12, 04/12, 03/12, 03/12, 02/12, 01/12, 30/11
07 - 7 lần - vào ngày 06/12, 05/12, 04/12, 03/12, 03/12, 03/12, 03/12
05 - 7 lần - vào ngày 06/12, 05/12, 04/12, 04/12, 03/12, 02/12, 01/12
15 - 5 lần - vào ngày 06/12, 05/12, 04/12, 03/12, 03/12
88 - 5 lần - vào ngày 06/12, 05/12, 04/12, 03/12, 02/12
10 - 4 lần - vào ngày 06/12, 05/12, 04/12, 04/12
57 - 4 lần - vào ngày 06/12, 06/12, 05/12, 05/12
85 - 4 lần - vào ngày 06/12, 06/12, 05/12, 04/12
51 - 4 lần - vào ngày 06/12, 05/12, 04/12, 04/12
00 - 4 lần - vào ngày 06/12, 05/12, 04/12, 03/12
99 - 3 lần - vào ngày 06/12, 06/12, 05/12
08 - 3 lần - vào ngày 06/12, 05/12, 04/12
38 - 3 lần - vào ngày 06/12, 05/12, 05/12
53 - 3 lần - vào ngày 06/12, 05/12, 05/12
74 - 3 lần - vào ngày 06/12, 05/12, 05/12
03 - 3 lần - vào ngày 06/12, 06/12, 05/12
72 - 3 lần - vào ngày 06/12, 05/12, 04/12
19 - 3 lần - vào ngày 06/12, 05/12, 04/12
47 - 2 lần - vào ngày 06/12, 05/12
67 - 2 lần - vào ngày 06/12, 05/12
35 - 2 lần - vào ngày 06/12, 05/12
65 - 2 lần - vào ngày 06/12, 05/12
97 - 2 lần - vào ngày 06/12, 05/12
Các cặp số Không xuất hiện trong lô miền Nam sau 7 lần quay, từ 29/11/2022 đến 06/12/2022
09 26 27
Thống kê theo lô miền Nam sau 7 lần quay, từ 29/11/2022 đến 06/12/2022
Các cặp số được sắp xếp theo thứ tự số lần xuât hiện giảm dần từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Bạn muốn xem cặp số đã xuất hiện vào những ngày nào, hãy bấm vào chi tiết để xem.