Giải

Xổ Số Thái Bình

XSTD

Mã ĐB
11NZ-12NZ-19NZ-8NZ-5NZ-9NZ-10NZ-20NZ
Đặc Biệt
28501
Nhất
82333
Nhì
70755
12632
Ba
66679
45096
22032
03494
56778
44165
3608
4908
3979
2964
Năm
0657
1605
8402
0155
6459
6512
Sáu
582
872
699
Bảy
16
36
43
49

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Thái Bình

XSTD

Mã ĐB
13NR-18NR-14NR-19NR-4NR-17NR-1NR-8NR
Đặc Biệt
17597
Nhất
14213
Nhì
82057
25910
Ba
34016
95620
66695
91089
19149
96769
6324
9371
9341
9350
Năm
2516
2437
5066
6839
9669
4629
Sáu
254
366
156
Bảy
70
32
96
81

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Thái Bình

XSTD

Mã ĐB
20NG-18NG-9NG-10NG-15NG-7NG-16NG-4NG
Đặc Biệt
29226
Nhất
12081
Nhì
04978
89159
Ba
75765
08766
58006
28080
09244
62832
7153
6944
3278
3322
Năm
0120
9418
9965
9898
9701
1674
Sáu
166
197
692
Bảy
22
53
84
19

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Thái Bình

XSTD

Mã ĐB
1MZ-9MZ-10MZ-2MZ-3MZ-4MZ-12MZ-20MZ
Đặc Biệt
27070
Nhất
02994
Nhì
36292
52317
Ba
07937
14608
10458
06213
58868
17285
6972
5496
2027
0066
Năm
9438
1307
9291
6736
0777
0712
Sáu
000
718
703
Bảy
99
90
48
11

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Thái Bình

XSTD

Mã ĐB
1MR-5MR-19MR-12MR-20MR-3MR-13MR-8MR
Đặc Biệt
53398
Nhất
12478
Nhì
14385
06275
Ba
50369
07115
73615
52752
37780
90972
1340
3208
3152
1799
Năm
5570
7834
5867
5173
2969
1012
Sáu
288
878
459
Bảy
61
92
08
33

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Thái Bình

XSTD

Mã ĐB
16MG-4MG-3MG-12MG-6MG-9MG-20MG-5MG
Đặc Biệt
14478
Nhất
08543
Nhì
83125
92133
Ba
92796
76639
97895
59002
03268
78862
0077
1962
4824
8339
Năm
9892
6035
5510
5769
1348
4280
Sáu
198
786
996
Bảy
68
85
05
96

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Thái Bình

XSTD

Mã ĐB
20LZ-10LZ-7LZ-6LZ-14LZ-17LZ-12LZ-18LZ
Đặc Biệt
54105
Nhất
06147
Nhì
74859
97508
Ba
73957
99482
89320
24590
26706
66538
7963
9465
0076
7088
Năm
5862
9352
0691
2480
1519
4340
Sáu
751
430
989
Bảy
75
33
21
97

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Thái Bình

XSTD

Mã ĐB
12LR-14LR-3LR-16LR-20LR-10LR-2LR-11LR
Đặc Biệt
80183
Nhất
07373
Nhì
48867
30896
Ba
17520
86768
30554
76145
87183
83127
7227
6852
1236
9205
Năm
5395
1882
5795
5573
3815
0478
Sáu
889
493
030
Bảy
67
22
52
63

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Thái Bình

XSTD

Mã ĐB
14LG-17LG-4LG-16LG-6LG-9LG-5LG-20LG
Đặc Biệt
37696
Nhất
21957
Nhì
22046
36692
Ba
64560
66075
18325
29166
09527
99349
8645
6772
3361
2640
Năm
4773
5555
6771
6035
9625
1386
Sáu
601
374
875
Bảy
79
73
02
95

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Đang tải lịch xổ số các tỉnh Loading...