Giải

Xổ Số Quảng Ninh

XSTD

Mã ĐB
11HR-4HR-12HR-13HR-10HR-15HR
Đặc Biệt
84807
Nhất
10590
Nhì
38307
69793
Ba
36043
76178
78033
76510
11583
97318
4473
7652
2207
6470
Năm
4564
5870
5993
4683
1527
1686
Sáu
447
068
934
Bảy
56
01
58
94

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Quảng Ninh

XSTD

Mã ĐB
12HZ-6HZ-14HZ-15HZ-10HZ-7HZ
Đặc Biệt
25380
Nhất
28733
Nhì
75482
90338
Ba
40071
62719
03871
39155
49381
54569
5221
4873
4295
6204
Năm
3664
7733
5955
6664
8443
9055
Sáu
167
970
412
Bảy
03
69
77
61

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Quảng Ninh

XSTD

Mã ĐB
4GH-13GH-5GH-8GH-14GH-10GH
Đặc Biệt
30529
Nhất
00774
Nhì
71339
87590
Ba
94856
44576
54746
62290
56551
40367
5453
6915
0626
5872
Năm
0190
8930
5221
2743
9398
0212
Sáu
212
976
516
Bảy
50
13
41
49

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Quảng Ninh

XSTD

Mã ĐB
6GS-5GS-9GS-13GS-3GS-1GS
Đặc Biệt
91006
Nhất
22362
Nhì
00497
25741
Ba
83780
71776
83219
79310
25559
28409
6094
4114
4358
4970
Năm
2704
2016
1614
0178
3411
3799
Sáu
574
202
404
Bảy
02
57
50
82

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Quảng Ninh

XSTD

Mã ĐB
18FB-13FB-11FB-4FB-6FB-9FB-20FB-12FB
Đặc Biệt
66130
Nhất
31344
Nhì
60841
75083
Ba
20089
91989
55661
28892
04894
38296
9750
1119
3274
6424
Năm
3786
0911
9541
3781
9279
2086
Sáu
021
974
097
Bảy
41
97
10
96

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Quảng Ninh

XSTD

Mã ĐB
4FL-7FL-6FL-14FL-11FL-10FL
Đặc Biệt
99876
Nhất
35394
Nhì
83301
41034
Ba
78478
01506
61824
21864
19460
97709
2523
8243
8504
6873
Năm
6666
0003
6305
9126
5239
8233
Sáu
399
774
666
Bảy
79
76
46
50

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Quảng Ninh

XSTD

Mã ĐB
1FT-13FT-17FT-15FT-4FT-11FT-5FT-16FT
Đặc Biệt
50604
Nhất
02803
Nhì
82308
14716
Ba
18849
52967
20498
02113
21235
00297
3440
7251
6372
5944
Năm
4127
9161
5584
1258
1074
5102
Sáu
054
810
879
Bảy
81
78
36
65

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Quảng Ninh

XSTD

Mã ĐB
5EB-9EB-15EB-14EB-8EB-4EB
Đặc Biệt
07253
Nhất
99692
Nhì
72624
20724
Ba
50452
80059
29786
83786
32047
53896
5791
6996
2984
7726
Năm
0054
1956
0329
4338
7272
9689
Sáu
859
274
234
Bảy
58
92
72
76

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Quảng Ninh

XSTD

Mã ĐB
11EL-2EL-10EL-1EL-9EL-8EL
Đặc Biệt
92034
Nhất
05536
Nhì
18653
32471
Ba
32150
21246
33161
72244
89650
11416
5592
7323
1688
6043
Năm
9585
5644
4377
4978
8404
9769
Sáu
851
567
112
Bảy
90
65
31
02

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Đang tải lịch xổ số các tỉnh Loading...