Giải

Xổ Số Hà Nội

XSTD

Mã ĐB
8HS-14HS-13HS-3HS-15HS-1HS
Đặc Biệt
13454
Nhất
99442
Nhì
86182
23838
Ba
83464
48820
30683
55403
87940
69185
9528
9318
0371
6934
Năm
9092
0654
5542
1536
7600
1112
Sáu
360
056
159
Bảy
41
70
91
63

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Hà Nội

XSTD

Mã ĐB
11GA-14GA-2GA-5GA-13GA-1GA
Đặc Biệt
65507
Nhất
90987
Nhì
23237
17499
Ba
96896
65083
98122
79833
61991
81641
3317
8046
3130
6290
Năm
8207
5400
1972
6506
6648
3190
Sáu
237
566
975
Bảy
00
38
53
46

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Hà Nội

XSTD

Mã ĐB
5GK-11GK-14GK-6GK-12GK-7GK
Đặc Biệt
52091
Nhất
32734
Nhì
23946
43525
Ba
86711
73926
59382
58525
08199
09891
7508
4247
6600
5785
Năm
7051
9777
2130
6304
7143
3659
Sáu
753
767
938
Bảy
96
25
69
47

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Hà Nội

XSTD

Mã ĐB
2GT-12GT-14GT-7GT-15GT-6GT
Đặc Biệt
12834
Nhất
95078
Nhì
64989
79753
Ba
09206
10621
79349
82053
44176
51792
6421
8306
4577
6605
Năm
4788
8183
3490
4452
9313
4353
Sáu
814
440
471
Bảy
56
67
31
42

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Hà Nội

XSTD

Mã ĐB
3FC-8FC-7FC-4FC-5FC-6FC
Đặc Biệt
04067
Nhất
62344
Nhì
20660
34924
Ba
29262
94654
83140
81635
61321
07328
5040
9608
2848
8618
Năm
6534
5000
0270
1134
8572
5462
Sáu
105
829
074
Bảy
41
25
57
17

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Đang tải lịch xổ số các tỉnh Loading...