Giải

Xổ Số Hải Phòng

XSTD

Mã ĐB
1ZP-5ZP-6ZP-18ZP-4ZP-3ZP-7ZP-9ZP
Đặc Biệt
07044
Nhất
88675
Nhì
45097
40581
Ba
45021
76164
14457
24067
57789
44804
7218
1041
6089
3633
Năm
8752
2066
9926
1433
2605
2330
Sáu
109
055
432
Bảy
79
88
59
19

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Hải Phòng

XSTD

Mã ĐB
8ZX-15ZX-12ZX-3ZX-7ZX-6ZX
Đặc Biệt
22714
Nhất
66480
Nhì
36490
79715
Ba
56683
54921
79449
80550
24952
86607
8307
1435
0484
0941
Năm
1863
0675
5349
9969
1503
4197
Sáu
826
983
510
Bảy
80
00
67
31

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Hải Phòng

XSTD

Mã ĐB
10YF-14YF-1YF-3YF-13YF-7YF-19YF-8YF
Đặc Biệt
13720
Nhất
08293
Nhì
39853
99463
Ba
40902
18299
67472
71197
09602
98672
6266
7877
7531
1382
Năm
8533
8041
0107
1775
2242
9568
Sáu
692
139
713
Bảy
00
90
14
61

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Hải Phòng

XSTD

Mã ĐB
9YP-8YP-10YP-2YP-4YP-6YP
Đặc Biệt
13676
Nhất
24740
Nhì
56012
32207
Ba
50515
81421
34783
31017
30582
37899
3520
0313
6597
2690
Năm
5491
7633
7787
7739
0294
9275
Sáu
594
073
755
Bảy
25
94
51
23

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Hải Phòng

XSTD

Mã ĐB
4YX-14YX-11YX-15YX-1YX-8YX
Đặc Biệt
61379
Nhất
79008
Nhì
07854
80318
Ba
48527
90784
13121
89610
34437
47431
7099
6773
7723
6743
Năm
4050
1687
2692
4187
1868
4573
Sáu
559
179
626
Bảy
43
54
36
09

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Hải Phòng

XSTD

Mã ĐB
1XF-14XF-2XF-11XF-7XF-13XF
Đặc Biệt
82843
Nhất
23348
Nhì
35123
01009
Ba
95487
27274
39984
74122
89308
11685
3680
4811
8994
5884
Năm
7430
2751
5603
5010
0572
4760
Sáu
220
037
782
Bảy
52
11
96
49

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Hải Phòng

XSTD

Mã ĐB
1XP-11XP-2XP-14XP-9XP-10XP
Đặc Biệt
47887
Nhất
39986
Nhì
56065
51191
Ba
82359
53855
74736
59020
42647
64818
1199
2768
7762
8443
Năm
3913
6365
2559
9605
0489
5429
Sáu
817
684
758
Bảy
82
65
04
85

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Hải Phòng

XSTD

Mã ĐB
11XY-8XY-13XY-6XY-4XY-9XY
Đặc Biệt
90299
Nhất
36308
Nhì
08284
74795
Ba
48467
07041
88636
57778
05762
44904
8380
3246
7656
5962
Năm
8251
0817
5831
1445
7577
3261
Sáu
635
815
883
Bảy
31
43
29
27

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Hải Phòng

XSTD

Mã ĐB
8VF-15VF-10VF-7VF-4VF-2VF
Đặc Biệt
56177
Nhất
48747
Nhì
08038
37072
Ba
99486
05006
99927
68286
14345
93225
0919
1056
1782
9529
Năm
9766
6862
2021
4679
6637
8444
Sáu
361
602
847
Bảy
62
88
73
36

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Đang tải lịch xổ số các tỉnh Loading...