Giải

Xổ Số Hải Phòng

XSTD

Mã ĐB
4NX-15NX-3NX-12NX-6NX-8NX-7NX-9NX
Đặc Biệt
14296
Nhất
22522
Nhì
16413
77472
Ba
12845
04835
56642
03806
07785
15529
0992
5547
1099
0542
Năm
0689
4519
8337
6728
9897
5595
Sáu
389
051
276
Bảy
11
52
17
61

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Hải Phòng

XSTD

Mã ĐB
16NP-6NP-7NP-14NP-11NP-12NP-8NP-19NP
Đặc Biệt
80287
Nhất
34741
Nhì
16604
76482
Ba
80163
33022
10306
28950
52944
14753
8777
0545
3401
4633
Năm
2108
0141
8279
6228
8145
6843
Sáu
716
160
396
Bảy
59
09
12
90

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Hải Phòng

XSTD

Mã ĐB
11NE-12NE-3NE-18NE-5NE-19NE-8NE-4NE
Đặc Biệt
04651
Nhất
66342
Nhì
03912
51761
Ba
53484
76450
06690
80944
64525
99819
3903
9166
9459
7593
Năm
3043
0440
4161
7333
9126
8586
Sáu
047
611
685
Bảy
32
96
57
01

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Hải Phòng

XSTD

Mã ĐB
14MX-15MX-16MX-18MX-8MX-19MX-11MX-13MX
Đặc Biệt
06102
Nhất
01933
Nhì
05985
82337
Ba
66092
09778
31470
86344
51339
93810
6817
0115
8527
9928
Năm
8786
2182
3849
8794
2860
3424
Sáu
109
070
092
Bảy
35
72
90
04

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Hải Phòng

XSTD

Mã ĐB
5MP-7MP-2MP-4MP-1MP-14MP-8MP-10MP
Đặc Biệt
70098
Nhất
97488
Nhì
81877
42410
Ba
78164
41219
93046
13510
18781
03112
1380
5811
1579
9803
Năm
4821
3430
6260
1609
5871
9504
Sáu
065
714
870
Bảy
82
60
02
22

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Hải Phòng

XSTD

Mã ĐB
19ME-6ME-10ME-13ME-15ME-7ME-12ME-1ME
Đặc Biệt
51468
Nhất
36545
Nhì
25740
88471
Ba
71270
59190
24080
02738
14554
91467
1610
7280
1449
3711
Năm
1990
2823
4099
1531
0662
6554
Sáu
811
467
195
Bảy
45
41
62
32

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Hải Phòng

XSTD

Mã ĐB
11LX-17LX-20LX-7LX-15LX-9LX-10LX-14LX
Đặc Biệt
78736
Nhất
18262
Nhì
50955
32467
Ba
23671
36298
05252
86570
16030
92419
9864
2396
4270
9528
Năm
3814
6159
4915
6569
5975
3971
Sáu
157
788
615
Bảy
61
25
40
81

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Hải Phòng

XSTD

Mã ĐB
1LP-7LP-14LP-10LP-5LP-13LP-18LP-11LP
Đặc Biệt
64857
Nhất
31913
Nhì
20095
44000
Ba
92069
67021
52931
48277
11046
89999
1085
3878
8682
2686
Năm
5611
0078
5218
2300
4982
1733
Sáu
245
377
183
Bảy
57
98
89
43

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Hải Phòng

XSTD

Mã ĐB
11LE-10LE-12LE-6LE-16LE-19LE-4LE-1LE
Đặc Biệt
57620
Nhất
82135
Nhì
88910
47085
Ba
31718
65482
84174
34977
84592
37002
6912
2359
7064
9067
Năm
0230
3557
4878
4292
3179
3749
Sáu
551
477
460
Bảy
19
93
77
37

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Đang tải lịch xổ số các tỉnh Loading...