Giải

Xổ Số Bắc Ninh

XSTD

Mã ĐB
11HY-12HY-2HY-13HY-4HY-9HY
Đặc Biệt
98112
Nhất
09152
Nhì
01989
05593
Ba
25161
95366
48674
94494
04644
96641
7013
7672
5579
4369
Năm
8490
1279
3981
7199
9982
5959
Sáu
036
860
858
Bảy
51
35
67
57

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Bắc Ninh

XSTD

Mã ĐB
4GF-6GF-14GF-7GF-11GF-8GF
Đặc Biệt
47779
Nhất
09473
Nhì
42006
45431
Ba
31134
17715
99814
97168
20064
33491
2355
6851
3041
5929
Năm
1848
3824
2063
8535
2813
2684
Sáu
378
794
832
Bảy
75
68
73
03

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Bắc Ninh

XSTD

Mã ĐB
1GQ-6GQ-14GQ-11GQ-10GQ-3GQ
Đặc Biệt
50578
Nhất
44533
Nhì
51589
19352
Ba
36731
00455
82986
67951
88182
08371
7155
6673
4983
4003
Năm
1039
7182
0280
4445
6725
1225
Sáu
031
657
500
Bảy
94
53
70
58

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Bắc Ninh

XSTD

Mã ĐB
9FA-13FA-3FA-2FA-11FA-12FA
Đặc Biệt
57765
Nhất
69270
Nhì
33523
02685
Ba
84523
77290
28378
00860
06188
76005
0445
9065
6142
8859
Năm
8856
4721
1409
3307
7321
9251
Sáu
866
778
530
Bảy
17
42
90
34

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Bắc Ninh

XSTD

Mã ĐB
14FK-6FK-8FK-7FK-12FK-15FK
Đặc Biệt
67246
Nhất
84000
Nhì
91602
49667
Ba
26643
51547
99669
56114
58512
86392
4034
7999
8026
7738
Năm
8540
0020
8411
9998
1978
2542
Sáu
414
858
490
Bảy
08
33
36
78

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Bắc Ninh

XSTD

Mã ĐB
12FS-11FS-4FS-10FS-5FS-13FS
Đặc Biệt
19739
Nhất
15022
Nhì
43172
45148
Ba
07740
49662
70500
03869
52571
78536
8677
3363
6150
4291
Năm
5000
5455
1295
4611
9213
8568
Sáu
211
109
329
Bảy
98
01
69
70

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Bắc Ninh

XSTD

Mã ĐB
13EA-7EA-6EA-12EA-2EA-11EA
Đặc Biệt
68879
Nhất
46059
Nhì
26549
42155
Ba
33720
39460
18432
13620
28920
93358
8789
3529
4582
6318
Năm
8656
4294
0913
2614
3128
8153
Sáu
790
058
472
Bảy
80
25
18
98

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Bắc Ninh

XSTD

Mã ĐB
4EK-6EK-8EK-5EK-9EK-15EK
Đặc Biệt
67145
Nhất
28295
Nhì
82580
33620
Ba
73040
79146
86668
63657
04732
22245
2449
8653
9499
0010
Năm
0031
1635
8745
0326
2604
0686
Sáu
971
858
036
Bảy
22
81
01
66

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Đang tải lịch xổ số các tỉnh Loading...