Giải

Xổ Số Bắc Ninh

XSTD

Mã ĐB
4NU-13NU-3NU-14NU-5NU-11NU-17NU-12NU
Đặc Biệt
37567
Nhất
66937
Nhì
25002
58693
Ba
03671
38466
76277
95589
54561
50911
5029
1256
4549
4432
Năm
4493
9241
1095
9179
4924
2507
Sáu
657
014
523
Bảy
55
42
78
89

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Bắc Ninh

XSTD

Mã ĐB
12NL-17NL-20NL-8NL-3NL-2NL-4NL-15NL
Đặc Biệt
86255
Nhất
11249
Nhì
87129
59903
Ba
95365
98371
70344
83998
20757
20659
2837
7870
1969
4974
Năm
1254
9846
0925
0356
8262
2283
Sáu
675
532
661
Bảy
54
64
15
84

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Bắc Ninh

XSTD

Mã ĐB
Đặc Biệt
Nhất
Nhì
Ba
Năm
Sáu
Bảy

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Bắc Ninh

XSTD

Mã ĐB
7MU-4MU-3MU-14MU-19MU-10MU-5MU-1MU
Đặc Biệt
60031
Nhất
50514
Nhì
09514
54630
Ba
36198
03676
41622
63989
83565
13439
8127
7042
3981
9883
Năm
4909
7503
1143
5354
5950
6000
Sáu
666
096
210
Bảy
07
20
52
49

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Bắc Ninh

XSTD

Mã ĐB
4ML-18ML-6ML-5ML-14ML-16ML-12ML-8ML
Đặc Biệt
39397
Nhất
45487
Nhì
31476
00040
Ba
47830
45608
32162
70312
68143
75822
0668
1475
4436
5595
Năm
1774
6655
7678
7745
1426
4108
Sáu
126
617
344
Bảy
06
61
62
64

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Bắc Ninh

XSTD

Mã ĐB
18MC-2MC-5MC-7MC-17MC-16MC-1MC-8MC
Đặc Biệt
06926
Nhất
62025
Nhì
01409
55964
Ba
06652
08021
58498
38040
60194
51612
9231
5633
3688
2553
Năm
1388
2016
7652
8917
9212
7390
Sáu
336
470
610
Bảy
89
29
30
72

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Bắc Ninh

XSTD

Mã ĐB
18LU-9LU-4LU-2LU-5LU-1LU-15LU-20LU
Đặc Biệt
56095
Nhất
97809
Nhì
58525
99356
Ba
37066
79058
17319
80729
82947
25743
3094
2057
5210
6852
Năm
3379
9322
9426
1998
7384
9935
Sáu
963
856
373
Bảy
07
22
24
10

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Bắc Ninh

XSTD

Mã ĐB
2LM-4LM-11LM-12LM-1LM-15LM-18LM-20LM
Đặc Biệt
72031
Nhất
10292
Nhì
46130
26589
Ba
90676
42039
96046
05589
71405
98943
7618
6107
6935
4766
Năm
2832
7333
5398
2863
9727
6282
Sáu
476
452
577
Bảy
95
61
60
97

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Đang tải lịch xổ số các tỉnh Loading...