Giải

Xổ Số Bắc Ninh

XSTD

Mã ĐB
9GC-7GC-17GC-2GC-14GC-5GC-20GC-13GC
Đặc Biệt
99937
Nhất
73548
Nhì
40187
24052
Ba
45049
69513
00318
99864
37934
67528
9969
4749
3131
7918
Năm
5983
3688
4919
7340
8836
1898
Sáu
661
051
291
Bảy
08
64
72
91

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Bắc Ninh

XSTD

Mã ĐB
17FU-6FU-16FU-10FU-20FU-12FU-19FU-15FU
Đặc Biệt
17670
Nhất
67840
Nhì
87976
05804
Ba
15037
87341
44090
35540
11601
11274
6083
0603
6674
3990
Năm
4637
1874
2362
2894
1326
2503
Sáu
951
967
787
Bảy
53
22
15
54

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Bắc Ninh

XSTD

Mã ĐB
5FR-18FR-17FR-14FR-19FR-1FR-8FR-7FR
Đặc Biệt
67384
Nhất
41504
Nhì
84043
71031
Ba
23490
95377
73674
51711
88162
69864
9296
1005
2278
5705
Năm
2043
7662
9506
3669
1073
3804
Sáu
638
152
189
Bảy
62
18
99
53

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Bắc Ninh

XSTD

Mã ĐB
9FH-19FH-4FH-20FH-11FH-3FH-14FH-12FH
Đặc Biệt
47666
Nhất
58427
Nhì
64931
25644
Ba
03576
08099
93000
05237
32951
82863
3767
5450
1997
6766
Năm
1336
0386
7369
1740
4840
8051
Sáu
296
125
966
Bảy
68
53
82
27

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Bắc Ninh

XSTD

Mã ĐB
8EZ-18EZ-4EZ-11EZ-9EZ-16EZ-6EZ-14EZ
Đặc Biệt
61661
Nhất
38229
Nhì
62307
85674
Ba
78595
93756
52006
58616
27202
51549
5803
5520
2836
8290
Năm
3309
6125
7243
4089
2338
8508
Sáu
524
731
081
Bảy
57
22
11
69

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Bắc Ninh

XSTD

Mã ĐB
1ER-3ER-5ER-10ER-2ER-15ER-20ER-7ER
Đặc Biệt
76553
Nhất
07527
Nhì
25937
28719
Ba
68694
85484
43187
37080
52543
51209
4630
6891
8515
2367
Năm
4217
6752
4070
4451
3126
6144
Sáu
716
933
076
Bảy
03
35
11
50

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Bắc Ninh

XSTD

Mã ĐB
18EH-1EH-4EH-3EH-5EH-7EH-9EH-16EH
Đặc Biệt
73732
Nhất
50059
Nhì
19807
73809
Ba
66964
33254
07140
58867
39737
18690
2491
3655
4882
4833
Năm
2714
2679
1364
4418
4801
4632
Sáu
105
627
143
Bảy
95
84
83
53

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Bắc Ninh

XSTD

Mã ĐB
7DZ-17DZ-5DZ-13DZ-15DZ-12DZ-18DZ-14DZ
Đặc Biệt
62495
Nhất
61083
Nhì
88825
25631
Ba
81244
41936
65835
18119
78762
30466
7275
3934
7969
3310
Năm
1198
2132
6734
7342
0172
3018
Sáu
920
945
848
Bảy
61
14
85
25

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Đang tải lịch xổ số các tỉnh Loading...