Giải

Xổ Số Bắc Ninh

XSTD

Mã ĐB
9ZR-13ZR-7ZR-5ZR-1ZR-10ZR
Đặc Biệt
93447
Nhất
71106
Nhì
67705
00384
Ba
67673
22611
18030
35885
62710
86306
7621
1221
9671
5497
Năm
2608
8234
3524
0541
6323
6518
Sáu
043
466
205
Bảy
56
28
22
74

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Bắc Ninh

XSTD

Mã ĐB
8YA-13YA-9YA-10YA-5YA-14YA
Đặc Biệt
40303
Nhất
10239
Nhì
54210
50718
Ba
43807
58233
34307
28734
80115
71208
5730
3813
6767
5531
Năm
0634
0364
2201
3711
5086
0814
Sáu
393
729
536
Bảy
22
23
91
75

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Bắc Ninh

XSTD

Mã ĐB
13YH-1YH-2YH-9YH-15YH-4YH
Đặc Biệt
56650
Nhất
37406
Nhì
50515
25911
Ba
41234
89462
16592
53472
18697
36227
3240
6790
0262
3750
Năm
3676
9266
7549
9781
1704
3680
Sáu
405
446
442
Bảy
49
45
59
21

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Bắc Ninh

XSTD

Mã ĐB
7YR-15YR-3YR-1YR-5YR-8YR
Đặc Biệt
15269
Nhất
98469
Nhì
58959
81886
Ba
32925
78517
82116
72574
29546
87724
1861
3124
4876
0278
Năm
8305
8781
9304
5924
8293
4248
Sáu
989
746
484
Bảy
95
32
01
30

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Bắc Ninh

XSTD

Mã ĐB
4XA-14XA-3XA-2XA-11XA-17XA-10XA-9XA
Đặc Biệt
76551
Nhất
15711
Nhì
12428
67802
Ba
34939
72484
06815
67171
03982
08356
7737
0624
4241
6756
Năm
8203
1352
5226
3071
4097
1274
Sáu
709
496
393
Bảy
00
27
68
72

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Bắc Ninh

XSTD

Mã ĐB
8XH-15XH-6XH-3XH-11XH-4XH
Đặc Biệt
63734
Nhất
45494
Nhì
74300
57480
Ba
57250
51369
51721
60449
00331
55553
7387
8262
6972
9100
Năm
3563
9418
2317
8957
6724
9771
Sáu
171
830
879
Bảy
37
58
14
68

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Bắc Ninh

XSTD

Mã ĐB
17XR-9XR-13XR-6XR-11XR-7XR-16XR-20XR
Đặc Biệt
82019
Nhất
43465
Nhì
91437
12598
Ba
83059
00178
30317
20179
38840
16159
3508
8312
3501
8338
Năm
3555
4951
9028
0873
9468
0574
Sáu
672
517
797
Bảy
53
92
39
48

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Bắc Ninh

XSTD

Mã ĐB
12VA-7VA-8VA-2VA-10VA-1VA
Đặc Biệt
59261
Nhất
27636
Nhì
03647
95243
Ba
63184
46236
75761
98993
62356
29159
5510
4389
7219
3557
Năm
7130
7200
8613
7316
5508
7113
Sáu
708
870
846
Bảy
79
91
84
74

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Giải

Xổ Số Bắc Ninh

XSTD

Mã ĐB
14VH-3VH-5VH-1VH-12VH-13VH
Đặc Biệt
88137
Nhất
71298
Nhì
58086
00408
Ba
82480
28918
77455
05402
88005
43510
3480
4499
9705
7519
Năm
3243
9012
7570
6490
6252
6705
Sáu
480
346
518
Bảy
59
80
94
08

Chọn một số bất kỳ để xem Lô Tô, ví dụ hiện tại đang chọn số 0

Đang tải lịch xổ số các tỉnh Loading...